Kasutatavad mõisted

Sisuhaldussüsteem / CMS / administreerimisliides

Sisuhaldussüsteem antud kontekstis on veebilehe "mootor", millel baseeruvad kõik kodulehe funktsioonid. See kätkeb endas mooduleid, tekstiredaktorit ja kõike muud tarvilikku, mida on vaja kodulehe reaalajas administreerimiseks.
CMS (ingl Content Management System) - lühend, mille otsetõlge on sisuhaldussüsteem.
Administreerimisliides (ka kasutajaliides) on sisuhalduse graafiline osa, mis on nähtav veebi administraatorile ja kus on võimalik hallata kogu veebikeskkonda.

Koduleht - dünaamiline ja staatiline

Dünaamiline koduleht on reaalajas muudetav veebikeskkond, mille sisu redigeerimine on sisuhaldustarkvara kasutades võimalik ka veebikirjutamise oskusi omamata.
Staatilist kodulehte seevastu reaalajas muuta ei saa ning reeglina peab veebilehe haldaja valdama vähemalt HTML-keelt (Hypertext Markup Language - "hüperteksti märkimiskeel").

Moodul

Moodul on sisuhaldussüsteemi komponent, mille abil laiendatakse veebilehe võimalusi (näiteks galeriisüsteem võimaldab luua veebilehele mitmeid erinevaid pildigaleriisid).

WYSIWYG ja tekstiredaktor

WYSIWYG (ingk what you see is what you get) - lühend, mille tähendus inglise keelest tõlgituna on mida sa näed on see, mida sa ka saad.
WYSIWYG-tekstiredaktori abil on võimalik veebilehtede sisu muutmine MS Word`ile sarnases keskkonnas selleks HTML-i tundmata.

Veebiturundus / internetiturundus

Internetiturundus on üldine mõiste internetis toodete ja teenuste turustamiseks.

Peamiselt viitab internetiturundus strateegiatele, mis hõlmavad toodete või teenuste internetis turustamist; kodulehe otsingumootoritesse lisamist ja otsingumootorite tarvis optimeerimist; reklaamide loomist, mis mõjutaks lehe külastajat soovitult käituma; veebilehe disaini; interneti müügitoetust; vastastikust linkimist ja e-posti teel turustamist.

Otsingumootoriturundus (SEO)

Veebiturunduse osa, mis keskendub kodulehe paremale positsioneerimisele otsingumootorite otsingutulemustes.
SEO (ingk search engine optimization) - sisuliselt tähendab kodulehe optimeerimist otsingumootorite jaoks. Sh kujunduse kood, tekst jms.